Garantie en Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening zoals je die ervaren hebt. Mocht je een klacht in willen dienen dan vragen wij je vriendelijk dit per e-mail of via de post te doen.

Onze medewerkers van klantenservice zullen de klacht behandelen en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens

Archipel 17
3705 XM Zeist
info@computerstorezeist.nl

Na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een bevestiging.